Hidrolik Silindir Tipleri

Hidrolik silindirler genel olarak üç grupta ele alınabilir. Bunlar; 

2.1. TEK ETKİLİ HİDROLİK SİLİNDİRLER.

2.1.1 Dalma Tip Hidrolik Silindirler

2.1.2 Geri Dönüşü Ağırlıklı Hidrolik Silindirler.

2.1.3 Geri Dönüşü Yaylı Hidrolik Silindirler.

 

2.2.  ÇİFT TESİRLİ HİDROLİK SİLİNDİRLER.

2.2.1. Tek Rodlu Hidrolik Silindirler.

2.2.2. Çift Rodlu Hidrolik Silindirler

 

2.3. TELESKOPİK SİLİNDİRLER

2.3.1. Tek Etkili Teleskopik Silindirler

2.3.2. Çift Etkili Teleskopik Silindirler